Видео похожее на "เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 1/86", с 1 по 23 из (примерно) 61
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 2/86
 
4:55
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน สู่ครรภ์พระมารดา 2/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 7285
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 3/86
 
11:11
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ทรงประสูติกาล 3/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 11259
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 4/86
 
6:08
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ความอัศจรรย์วันประสูติ 4/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 5680
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระอานนท์
 
14:03
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระพุทธอุปฐากอานนท์เถระเจ้า
เสียงขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 113503
พุทธประวัติ  ทรงตรัสรู้ 27 : เพลิน พรหมแดน
 
11:51
บทเพลง พระพุทธประวัติ
27. ทรงตรัสรู้
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 10527
เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
 
104:33
เพลง ประวัติขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ โดย เพลิน พรหมแดน
พระธาตุขององค์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน http://thammapontook.blogspot.com/2012/09/blog-post_17.html
โหลดเพลงประวัติหลวงตาทั้งหมด http://www.mediafire.com/download/xjbanl1p79m4z61/MP3+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%93.rar
เทศนาธรรมอบรวมพระเณร ตอน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีเก้า = http://www.youtube.com/watch?v=Y1zrUlExKS8
Просмотров: 59993
Buddha84 ประทานโอวาทพระอานนท์
 
13:36
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 13736
หลวงปู่ศรีคารวะหลวงตามหาบัว
 
78:56
หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นำศิษย์สานุศิษย์เข้าคารวะทำวัตรหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่วัดป่าบ้านตาด 27 กันยายน 2548
Просмотров: 86663
เพลงประวัติหลวงปู่มั่น
 
243:48
บทเพลงพระประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (*** ลิ้งสำหรับโหลดไฟล์เพลงประวัติหลวงปู่มั่นอยู่ด้านล่างนะครับ ***)
พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันตสาวก = http://www.kaolud.com/publicize/pratart/pratart.html
เว็บธรรมะ = http://thammapontook.blogspot.com/
ดาวน์โหลด ---- 4Shared = http://www.4shared.com/rar/09zROGkfce/__online.html
ดาวน์โหลด ---- Mediafire http://www.mediafire.com/download/tjflq4hjohj4nlt/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.rar
(รบกวนพิมพ์ข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับ ^ ^)
Просмотров: 132654
พุทธประวัติ 2
 
67:43
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 4761
พุทธประวัติ 35 โปรดพกาพรหม
 
9:09
คลิ๊กดูแบบ playlist กด
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE
Просмотров: 147614
พระสารีบุตร
 
14:18
พระสารีบุตรอัครสาวกขอพุทธานุญาตไปปรินิพพานบ้านมารดา ในห้องที่กำเนิด นาลันทคาม เพลงโดยเพลิน พรมแดน ของวัดเกตุมวดี ภาพไม้ดอกเมืองเหนือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น
Просмотров: 26883
พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน
 
282:12
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...


โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com
Просмотров: 591433
ผู้สละโลกเหมือนมารดาผู้ให้เกิด
 
62:26
ผู้ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตานี้ในขั้นสมบูรณ์ที่สุดคือพระอรหันต์ จะมีภาวะจิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “วิมริยาทิกตจิต” คือ จิตใจไร้พรมแดน ซึ่งหมายถึง .. วิมริยาทิกตํ จิตฺตํ ความว่า จิตของเราอันเรากระทำให้มี ที่สุดไปปราศแล้ว คือให้ถึงความไม่ต้องเกิดต่อไปเป็นธรรมดา อธิบายว่า เพราะเหตุนั้นแล จิตของเราจักดับอยู่ในภพนี้เอง ...
Просмотров: 47037
คำสอน การ์ตูน ประวัติ พระพุทธเจ้า
 
53:55
ผมดูการ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าชุดนี้แล้ว เห็นว่า เป็นเวอร์ชันเดียว ที่ใส่เนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้เยอะมาก แต่ละคำสอนล้วนมีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างทันสมัย ไม่ล้าสมัยจริงๆ ของปัจจุบันในใจ ไม่ใช่ของโบราณที่หมดยุค จึงเห็นสมควรที่จะรวบรวมฉากที่เป็นคำสอนนี้ไว้ด้วยกัน โดยการตัดต่อรวบรวมผมไม่ได้ใส่ลายน้ำใดๆไว้เพราะผมก็ Copy มาตัดต่อ และหวังว่า จะมีผู้มา Copy ไปจ่ายแจกต่อมากๆ หรือ โหลดไปใช้ต่อกันมากๆ และหวังว่าจะมีผู้ที่สนใจคำสอนในการ์ตูนชุดนี้อย่างผม และวีดีโอนี้จะเป็นตัวช่วยในการหาคำสอนในฉากได้สะดวกขึ้นครับ
Просмотров: 290958
รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอน พุทธประวัติ
 
53:18
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 185966
พุทธประวัติ  ธรณีสูบพระเทวทัต 61 : เพลิน พรหมแดน
 
13:03
บทเพลง พระพุทธประวัติ
61. ธรณีสูบพระเทวทัต
http://www.youtube.com/watch?v=vxWMY2IQK2E&list=PL2wo1IEc6EyJptK1WtoaNlbmjHupG6bZJ
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 7077
พุทธประวัติ พระอัครสาวก 43 - 44 : เพลิน พรหมแดน
 
13:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
43. - 44. พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสาลีบุตร)
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 5719
พระพุทธเจ้า5พระองค์
 
14:28
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 32375
Buddha70 โปรดพุทธมารดา
 
10:27
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 8768
เพลงประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอน1-37 จบสมบูรณ์)
 
245:01
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร

- พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน
- สุดยอดพระอรหันต์แห่งยุค เป็นบิดาพระกรรมฐาน
- ตำนานชีวิตและปฏิปทาของท่านถูกกล่าวขานกันไม่รู้จบ

เฟสบุ๊ค กลุ่ม:พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น https://www.facebook.com/groups/226951157350091

เฟสบุ๊ค เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
https://www.facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น/238296179593402

เวป:28พระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์
http://luangpumun.blogspot.com
Просмотров: 99120
พุทธประวัติ  โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 41 : เพลิน พรหมแดน
 
10:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
41. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
http://www.youtube.com/watch?v=iar2qADAePw&list=PL2wo1IEc6EyJkkcHVq4qrVOqPghH-UbBr
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 2737
Страницы: 12 3 »