Видео похожее на "เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 1/86", с 1 по 23 из (примерно) 72
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 2/86
 
4:55
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน สู่ครรภ์พระมารดา 2/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 6025
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระอานนท์
 
14:03
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระพุทธอุปฐากอานนท์เถระเจ้า
เสียงขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 77921
พุทธประวัติ  ทรงตรัสรู้ 27 : เพลิน พรหมแดน
 
11:51
บทเพลง พระพุทธประวัติ
27. ทรงตรัสรู้
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 4004
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 3/86
 
11:11
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ทรงประสูติกาล 3/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 9593
พุทธประวัติ 2
 
67:43
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 2600
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 5/86
 
5:58
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน กาฬเทวินดาบส 5/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 4831
Buddha26 ผจญมาร
 
10:19
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 9393
พุทธประวัติ  ธรณีสูบพระเทวทัต 61 : เพลิน พรหมแดน
 
13:03
บทเพลง พระพุทธประวัติ
61. ธรณีสูบพระเทวทัต
http://www.youtube.com/watch?v=vxWMY2IQK2E&list=PL2wo1IEc6EyJptK1WtoaNlbmjHupG6bZJ
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 4359
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 4/86
 
6:08
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ความอัศจรรย์วันประสูติ 4/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 4681
ผู้สละโลกเหมือนมารดาผู้ให้เกิด
 
62:26
http://www.youtube.com/watch?v=oy-woOtTItc
Просмотров: 32597
พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน
 
282:12
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...


โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com
Просмотров: 281683
พุทธประวัติ ปฐมบทพระพุทธประวัติ / สู่ครรภ์พระมารดา 1 - 2 : เพลิน พรหมแดน
 
11:37
บทเพลง พุทธประวัติ รวม 86 บท ประพันธ์-ขับร้อง โดย อ.เพลิน พรหมแดน
เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากครับ ซึ่งคุณสมส่วน พรหมสว่าง(เพลิน พรหมแดน)
ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ได้จัดทำ
ขึ้น เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดใดทั้งสิ้น.
ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตินำมาลงอีกครั้ง
และขอขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ของทุกๆท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ
ได้เคยลงไว้ครบแล้ว ทั้ง 86 บทเพลง แต่เนื่องจาก โดนลบบัญชียูทูป
เพราะมีบางโพสที่ ละเมิดลิขสิทธิ์(เพลง) โดยไม่ได้เจตนาแต่อย่างใด
จึงทำให้ ข่าว และ อื่นๆ รวมแล้ว 500 กว่าโพส ถูก ลบทิ้ง ไปทั้งหมด
เสียดายมากครับ
**บทเพลง พระพุทธประวัติ 1 - 86
http://www.youtube.com/watch?v=wXBLPazMMIc&list=PL2wo1IEc6EyKEdBMccRuIgclHGEWqSgkj 1- 10
http://www.youtube.com/watch?v=NfEYPSHNf_U&list=PL2wo1IEc6EyL4sIeCFFQlgpnlHSJ998DK 11 - 20
http://www.youtube.com/watch?v=X1wExC8Z8Xc&list=PL2wo1IEc6EyIPaHOpXU-vWERVwFHUQUAD 21 - 30
http://www.youtube.com/watch?v=f71DMiANG9E&list=PL2wo1IEc6EyKxKHIAIwIl6f3nz5lFdVXO 31 - 40
http://www.youtube.com/watch?v=iar2qADAePw&list=PL2wo1IEc6EyJkkcHVq4qrVOqPghH-UbBr 41 - 50
http://www.youtube.com/watch?v=-A__pOMMmxg&list=PL2wo1IEc6EyJQ40xeIUfAp47khr8oAUKq 51 - 60
http://www.youtube.com/watch?v=vxWMY2IQK2E&list=PL2wo1IEc6EyJptK1WtoaNlbmjHupG6bZJ 61 - 70
http://www.youtube.com/watch?v=KqqMvtQhsUk&list=PL2wo1IEc6EyJtwGMj7ksvO-Km4uyBmk5k 71 - 80
http://www.youtube.com/watch?v=O5dCXleO7_4&list=PL2wo1IEc6EyJQbgpu1s4g0-A0pJ0Z6Ifn 81 - 86
Просмотров: 5441
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
 
83:51
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มหาปรินิพพานสูตร : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=10&A=1888&Z=3915
Просмотров: 591953
Buddha70 โปรดพุทธมารดา
 
10:27
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 4090
พุทธประวัติ พระอัครสาวก 43 - 44 : เพลิน พรหมแดน
 
13:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
43. - 44. พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสาลีบุตร)
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 2691
พุทธประวัติ  โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 41 : เพลิน พรหมแดน
 
10:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
41. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
http://www.youtube.com/watch?v=iar2qADAePw&list=PL2wo1IEc6EyJkkcHVq4qrVOqPghH-UbBr
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 1446
พุทธประวัติ ความอัศจรรย์วันประสูติ /กาฬเทวินดาบส 4-5 : เพลิน พรหมแดน
 
11:54
บทเพลง พระพุทธประวัติ
4. ความอัศจรรย์วันประสูติ / 5. กาฬเทวินดาบส
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 1373
บทเพลงพุทธประวัติ
 
74:16
เพลงอินเดีย บทเพลงพุทธประวัติ
Просмотров: 1773
Buddha28 มหัศจรรย์วันตรัสรู้
 
7:41
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 1718
Buddha84 ประทานโอวาทพระอานนท์
 
13:36
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 6854
พุทธประวัติ 35 โปรดพกาพรหม
 
9:09
คลิ๊กดูแบบ playlist กด
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE
Просмотров: 106443
เพลงประวัติหลวงปู่มั่น
 
243:48
บทเพลงพระประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เว็บธรรมะ ---- http://thammapontook.blogspot.com/
ดาวน์โหลด ---- http://www.mediafire.com/download/tjflq4hjohj4nlt/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.rar
ดาวน์ 4Shared = http://www.4shared.com/rar/09zROGkfce/__online.html
(รบกวนพิมพ์ข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับ ^ ^)
Просмотров: 86282
Страницы: 12 3 4 »