Видео похожее на "เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 1/86", с 1 по 23 из (примерно) 61
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 2/86
 
4:55
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน สู่ครรภ์พระมารดา 2/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 7454
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 3/86
 
11:11
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ทรงประสูติกาล 3/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 11475
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 4/86
 
6:08
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ความอัศจรรย์วันประสูติ 4/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 5815
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระอานนท์
 
14:03
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระพุทธอุปฐากอานนท์เถระเจ้า
เสียงขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 118809
เพลงประวัติหลวงปู่มั่น
 
243:48
บทเพลงพระประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (*** ลิ้งสำหรับโหลดไฟล์เพลงประวัติหลวงปู่มั่นอยู่ด้านล่างนะครับ ***)
พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันตสาวก = http://www.kaolud.com/publicize/pratart/pratart.html
เว็บธรรมะ = http://thammapontook.blogspot.com/
ดาวน์โหลด ---- 4Shared = http://www.4shared.com/rar/09zROGkfce/__online.html
ดาวน์โหลด ---- Mediafire http://www.mediafire.com/download/tjflq4hjohj4nlt/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.rar
(รบกวนพิมพ์ข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับ ^ ^)
Просмотров: 142366
Buddha84 ประทานโอวาทพระอานนท์
 
13:36
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 15548
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 6/86
 
5:06
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ถวายพระนาม 6/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 5669
พุทธประวัติ  ทรงตรัสรู้ 27 : เพลิน พรหมแดน
 
11:51
บทเพลง พระพุทธประวัติ
27. ทรงตรัสรู้
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 11518
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพลงประวัติหลวงปู่ โดยเพลิน พรหมแดน
 
243:44
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพลงประวัติหลวงปู่ โดยเพลิน พรหมแดน
Просмотров: 34641
เพลงประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอน1-37 จบสมบูรณ์)
 
245:01
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร

- พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน
- สุดยอดพระอรหันต์แห่งยุค เป็นบิดาพระกรรมฐาน
- ตำนานชีวิตและปฏิปทาของท่านถูกกล่าวขานกันไม่รู้จบ

เฟสบุ๊ค กลุ่ม:พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น https://www.facebook.com/groups/226951157350091

เฟสบุ๊ค เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
https://www.facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น/238296179593402

เวป:28พระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์
http://luangpumun.blogspot.com
Просмотров: 107541
พุทธประวัติ 2
 
67:43
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 5334
พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน
 
282:12
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...


โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com
Просмотров: 673584
พุทธประวัติ พระอัครสาวก 43 - 44 : เพลิน พรหมแดน
 
13:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
43. - 44. พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสาลีบุตร)
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 6082
Buddha26 ผจญมาร
 
10:19
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 19896
พระสารีบุตร
 
14:18
พระสารีบุตรอัครสาวกขอพุทธานุญาตไปปรินิพพานบ้านมารดา ในห้องที่กำเนิด นาลันทคาม เพลงโดยเพลิน พรมแดน ของวัดเกตุมวดี ภาพไม้ดอกเมืองเหนือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น
Просмотров: 27399
พุทธประวัติ 35 โปรดพกาพรหม
 
9:09
คลิ๊กดูแบบ playlist กด
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE
Просмотров: 157028
พุทธประวัติ  ทรงปลงอายุสังขาร  76 - 77 :  เพลิน พรหมแดน
 
15:21
บทเพลง พระพุทธประวัติ
76 - 77. ทรงปลงอายุสังขาร
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 3306
ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ
 
46:11
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL6FB5783270AF7D47
เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง
ให้เสียงโดย ธรรมสภา

ภาพประกอบจาก : National Geographic และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
Просмотров: 1050917
พุทธประวัติ พุทธศาสดา  3/4
 
126:09
พุทธประวัติ พุทธศาสดา กดดูแบบ playlist
http://www.youtube.com/playlist?list=PL75AE4968E12415C6
Просмотров: 85375
Buddha71 ทรงเปิดโลก
 
13:32
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 6997
พุทธประวัติ  ราตรีที่อำลา 12  : เพลิน พรหมแดน
 
10:03
บทเพลง พระพุทธประวัติ
12. ราตรีที่อำลา
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 5429
พุทธประวัติ ปฐมบทพระพุทธประวัติ / สู่ครรภ์พระมารดา 1 - 2 : เพลิน พรหมแดน
 
11:37
บทเพลง พุทธประวัติ รวม 86 บท ประพันธ์-ขับร้อง โดย อ.เพลิน พรหมแดน
เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากครับ ซึ่งคุณสมส่วน พรหมสว่าง(เพลิน พรหมแดน)
ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ได้จัดทำ
ขึ้น เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดใดทั้งสิ้น.
ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตินำมาลงอีกครั้ง
และขอขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ของทุกๆท่าน ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ
ได้เคยลงไว้ครบแล้ว ทั้ง 86 บทเพลง แต่เนื่องจาก โดนลบบัญชียูทูป
เพราะมีบางโพสที่ ละเมิดลิขสิทธิ์(เพลง) โดยไม่ได้เจตนาแต่อย่างใด
จึงทำให้ ข่าว และ อื่นๆ รวมแล้ว 500 กว่าโพส ถูก ลบทิ้ง ไปทั้งหมด
เสียดายมากครับ
**บทเพลง พระพุทธประวัติ 1 - 86
http://www.youtube.com/watch?v=wXBLPazMMIc&list=PL2wo1IEc6EyKEdBMccRuIgclHGEWqSgkj 1- 10
http://www.youtube.com/watch?v=NfEYPSHNf_U&list=PL2wo1IEc6EyL4sIeCFFQlgpnlHSJ998DK 11 - 20
http://www.youtube.com/watch?v=X1wExC8Z8Xc&list=PL2wo1IEc6EyIPaHOpXU-vWERVwFHUQUAD 21 - 30
http://www.youtube.com/watch?v=f71DMiANG9E&list=PL2wo1IEc6EyKxKHIAIwIl6f3nz5lFdVXO 31 - 40
http://www.youtube.com/watch?v=iar2qADAePw&list=PL2wo1IEc6EyJkkcHVq4qrVOqPghH-UbBr 41 - 50
http://www.youtube.com/watch?v=-A__pOMMmxg&list=PL2wo1IEc6EyJQ40xeIUfAp47khr8oAUKq 51 - 60
http://www.youtube.com/watch?v=vxWMY2IQK2E&list=PL2wo1IEc6EyJptK1WtoaNlbmjHupG6bZJ 61 - 70
http://www.youtube.com/watch?v=KqqMvtQhsUk&list=PL2wo1IEc6EyJtwGMj7ksvO-Km4uyBmk5k 71 - 80
http://www.youtube.com/watch?v=O5dCXleO7_4&list=PL2wo1IEc6EyJQbgpu1s4g0-A0pJ0Z6Ifn 81 - 86
Просмотров: 14194
Страницы: 12 3 »