Видео похожее на "เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 1/86", с 1 по 23 из (примерно) 65
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 2/86
 
4:55
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน สู่ครรภ์พระมารดา 2/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 6487
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 4/86
 
6:08
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ความอัศจรรย์วันประสูติ 4/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 5062
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระอานนท์
 
14:03
ธรรมคีตะ หยาดนำ้ตาแห่งพระพุทธอุปฐากอานนท์เถระเจ้า
เสียงขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 86572
เพลงประวัติหลวงปู่มั่น
 
243:48
บทเพลงพระประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เว็บธรรมะ ---- http://thammapontook.blogspot.com/
ดาวน์โหลด ---- 4Shared = http://www.4shared.com/rar/09zROGkfce/__online.html
ดาวน์โหลด ---- Mediafire http://www.mediafire.com/download/tjflq4hjohj4nlt/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.rar
(รบกวนพิมพ์ข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับ ^ ^)
Просмотров: 99967
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 3/86
 
11:11
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน ทรงประสูติกาล 3/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 10227
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์ 5/86
 
5:58
เพลงพุทธประวัติ ฉบับภาพยนตร์
ตอน กาฬเทวินดาบส 5/86

ขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน
ภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์พุทธศาสดา

จัดทำโดย บ้านธรรมะ พัทยา http://facebook.com/bandhamma
Просмотров: 5148
เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
 
104:33
เพลง ประวัติขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ โดย เพลิน พรหมแดน
พระธาตุขององค์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน http://thammapontook.blogspot.com/2012/09/blog-post_17.html
โหลดเพลงประวัติหลวงตาทั้งหมด http://www.mediafire.com/download/xjbanl1p79m4z61/MP3+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%93.rar
เทศนาธรรมอบรวมพระเณร ตอน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีเก้า = http://www.youtube.com/watch?v=Y1zrUlExKS8
Просмотров: 43448
Buddha26 ผจญมาร
 
10:19
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 12031
Buddha70 โปรดพุทธมารดา
 
10:27
อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน
Просмотров: 5324
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพลงประวัติหลวงปู่ โดยเพลิน พรหมแดน
 
243:44
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพลงประวัติหลวงปู่ โดยเพลิน พรหมแดน
Просмотров: 18265
เพลงประวัติหลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต  0001
 
8:21
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 102570
พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน
 
282:12
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...


โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com
Просмотров: 371179
พระสารีบุตร
 
14:18
พระสารีบุตรอัครสาวกขอพุทธานุญาตไปปรินิพพานบ้านมารดา ในห้องที่กำเนิด นาลันทคาม เพลงโดยเพลิน พรมแดน ของวัดเกตุมวดี ภาพไม้ดอกเมืองเหนือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น
Просмотров: 24463
พระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า  ตอนที่ 1
 
15:01
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 232337
พุทธประวัติ  ทรงตรัสรู้ 27 : เพลิน พรหมแดน
 
11:51
บทเพลง พระพุทธประวัติ
27. ทรงตรัสรู้
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 5898
หลวงปู่ศรีคารวะหลวงตามหาบัว
 
78:56
หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นำศิษย์สานุศิษย์เข้าคารวะทำวัตรหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่วัดป่าบ้านตาด 27 กันยายน 2548
Просмотров: 64388
พุทธประวัติ 2
 
67:43
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 3393
พุทธประวัติ พระอัครสาวก 43 - 44 : เพลิน พรหมแดน
 
13:44
บทเพลง พระพุทธประวัติ
43. - 44. พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสาลีบุตร)
ขอบคุณ เจ้าของรูปภาพ ทุกท่านครับ
Просмотров: 3542
พุทธประวัติ พุทธศาสดา 1/4
 
134:33
พุทธประวัติ พุทธศาสดา กดดูแบบ playlist
http://www.youtube.com/playlist?list=PL75AE4968E12415C6
Просмотров: 160275
พุทธประวัติ 35 โปรดพกาพรหม
 
9:09
คลิ๊กดูแบบ playlist กด
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE
Просмотров: 116924
ภาษาไทยวันละคำ - เพลิน พรหมแดน
 
8:26
У этого видео еще нет комментариев.
Просмотров: 108049
พุทธประวัติ 15 พญานาคมุจลินท์
 
10:35
คลิ๊กดูแบบ playlist กด
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE
Просмотров: 291350
Страницы: 12 3 »